Handel nu om kinderen te beschermen tegen online roofdieren.

Kinderen kunnen zichzelf niet beschermen tegen de donkere kant van het internet.

Seksueel misbruik van kinderen is een probleem dat onze huizen bereikt via onze tablets, telefoons en laptops. Het is een wereldwijd probleem, maar nauwelijks ter wereld worden er wetten ingevoerd om het te stoppen.

De komende maanden heeft de EU de mogelijkheid om dat te veranderen.

Een nieuw EU-voorstel zou het voor technologieplatforms verplicht maken om veilige diensten voor onze kinderen te ontwerpen; om materiaal van seksueel misbruik van kinderen van hun platforms op te sporen, te melden en te verwijderen en onze kinderen te beschermen tegen online roofdieren.