Een campagne om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en onze kinderen te beschermen op het internet

Een nieuwe wet ter bescherming van kinderen

De tijd is gekomen om jongeren online veilig te houden

Alleen al in 2021 werden wereldwijd naar schatting 85 miljoen beelden en video's van seksueel misbruik van kinderen gemeld. Het is walgelijk, en het moet stoppen.

Er is onlangs nieuwe EU-wetgeving voorgesteld om uitbuiting van kinderen te bestrijden. Dit moet betekenen dat de technologiesector eindelijk zijn verantwoordelijkheid neemt en de instrumenten waarover hij beschikt, gebruikt om uitbuiting van kinderen te bestrijden.

Maar u moet achter deze nieuwe wetten gaan staan. De wetgevers en techbedrijven moeten weten hoe belangrijk dit voor ons is.

NIEUWS OVER HET PROBLEEM

Open brief: Europese Dag van de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en misbruik

Ruim 100 maatschappelijke organisaties zeggen ja tegen CSAM-voorstel van de EU

Wetgeving om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en te bestrijden

De mensen staan achter ons: 7 op de 10 wil kinderveiligheid online

#NuKinderveiligheidOnline


Laat de wetgevers weten dat we wachten tot ze actie ondernemen met behulp van de hashtag hierboven.

“Handhaving en bescherming van de rechten van kinderen, zowel online als offline, is essentieel voor het welzijn van onze samenlevingen”

Dubravka Šuica
Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Democratie en Demografie

WIE DOET MET ONS MEE?

Onze inspanningen om het internet veiliger te maken voor onze kinderen worden ondersteund door: