Een coalitie van meer dan 60 organisaties die werken aan het beëindigen van seksueel misbruik van kinderen online en offline

Het beëindigen van seksueel misbruik van kinderen, zowel online als offline, vereist een aanpak met meerdere perspectieven. Het partnerschap en de expertise van professionals op het gebied van kinderrechten, overlevenden van seksueel geweld, hotlines voor kinderbescherming, wetshandhavingsinstanties, technologie-experts en nog veel meer is cruciaal om deze plaag te beëindigen. 

De European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) is een coalitie die zich inzet om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld en misbruik. De organisaties die betrokken zijn bij ECLAG hebben hun krachten gebundeld om te pleiten voor de Verordening inzake seksueel misbruik van kinderen die de Europese Commissie in mei 2022 heeft voorgesteld om te worden aangenomen. ECLAG brengt meer dan 60 Europese en wereldwijde organisaties samen. De stuurgroep bestaat uit de Brave Movement, ECPAT, Missing Children Europe, IWF, Terre des Hommes en Thorn.

DE NOODZAAK VAN EU-VERORDENING OM MATERIAAL OVER SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN ONLINE AAN TE PAKKEN

Op 20 maart organiseerde de European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) zijn eerste evenement op hoog niveau in Brussel ter ondersteuning van de voorgestelde EU-Verordening om seksueel misbruik van kinderen online te voorkomen en te bestrijden. 

Het evenement bood de gelegenheid om van een panel van deskundigen te horen waarom het EU-voorstel dringend nodig is en welke beleidsmakers in de verordening zouden kunnen aanpassen om kinderen wereldwijd beter te beschermen. Naast Mié Kohiyama bestond het panel uit Heidi de Pauw, CEO van Child Focus en stichtend lid van Missing Children Europe, Michael Tunks, Head of Policy and Public Affairs bij IWF, en Cathal Delaney, een voormalige wetshandhavingsfunctionaris van Europol die nu voor Thorn werkt. 

De toekomst van het voorstel van de Europese Commissie om seksueel misbruik van kinderen online te voorkomen en te bestrijden, ligt in handen van EU-beleidsmakers in Brussel. ECLAG voert campagne om ervoor te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om kinderen online beter te beschermen zoals wij offline doen.

Keynote-sprekers waren:

Europarlementariër Javier Zarzalejos en Europarlementariër Hilde Vautmans, beide leden van het Europees Parlement, Ashton Kutcher, de mede-oprichter van Thorn, en Mié Kohiyama, mede-oprichter van de Be Brave Movement France en overlevende van seksueel geweld in de kindertijd.