Een coalitie van meer dan 60 organisaties die werken aan het beëindigen van seksueel misbruik van kinderen online en offline

De European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) is een coalitie van niet-gouvernementele kinderrechtenorganisaties (NGO's) die strijden om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld en misbruik.

ECLAG ontstond in april 2022 als een gezamenlijke inspanning van kinderrechten-NGO's om ervoor te zorgen dat kinderrechten prioriteit krijgen in het digitale en sociale beleid van de EU, een onderwerp dat al stevig is verankerd in EU-beginselen en -strategieën en in de wetgeving. 

Het is opgericht om afstemming en samenwerking tot stand te brengen tussen maatschappelijke organisaties met gemeenschappelijke doelen. De organisatie streeft naar samenwerking tussen kinderrechtenorganisaties, overlevenden van seksueel geweld, kinderbeschermingshotlines en technologiedeskundigen om een einde te maken aan de plaag van seksueel geweld bij kinderen.

ECLAG ontstond in april 2022 als een gezamenlijke inspanning van kinderrechten-NGO's om ervoor te zorgen dat kinderrechten prioriteit krijgen in het digitale en sociale beleid van de EU, een onderwerp dat al stevig is verankerd in EU-beginselen en -strategieën en in de wetgeving. 

De organisaties die betrokken zijn bij ECLAG delen de visie dat de EU krachtige wetgeving moet invoeren om seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen te beëindigen. Het standpunt van ECLAG is gebaseerd op gegevens uit ons onderzoek en de jarenlange expertise van de organisaties in de aanpak van het complexe misdrijf seksueel misbruik van kinderen. 

Als belangrijke stap voorwaarts om een robuuste respons te katalyseren om een einde te maken aan seksueel geweld onder kinderen in de EU, staat ECLAG volledig achter de verordening ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen die de Europese Commissie in mei 2022 heeft voorgesteld en roept op tot verbetering ervan om vrijwillige opsporingen en de integratie van het EU-centrum in het bestaande ecosysteem mogelijk te maken, evenals een vertegenwoordiging van overlevenden in de besluitvormingsorganen.

ECLAG steunt de ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering van sterke waarborgen om ervoor te zorgen dat de detectietechnologie de privacy beschermt en dat de fundamentele rechten van volwassen gebruikers en kinderen worden gerespecteerd, waaronder hun recht op privacy en bescherming van kinderen.

De bredere ECLAG-deelnemersgroep bestaat uit 65 Europese en wereldwijde NGO's die zich inzetten voor kinderrechten. De stuurgroep bestaat uit de Brave Movement, ECPAT, Eurochild, Missing Children Europe, IWF, Terre des Hommes en Thorn.

DE NOODZAAK VAN EU-VERORDENING OM MATERIAAL OVER SEKSUEEL MISBRUIK VAN KINDEREN ONLINE AAN TE PAKKEN

Op 20 maart organiseerde de European Child Sexual Abuse Legislation Advocacy Group (ECLAG) zijn eerste evenement op hoog niveau in Brussel ter ondersteuning van de voorgestelde EU-Verordening om seksueel misbruik van kinderen online te voorkomen en te bestrijden. 

Het evenement bood de gelegenheid om van een panel van deskundigen te horen waarom het EU-voorstel dringend nodig is en welke beleidsmakers in de verordening zouden kunnen aanpassen om kinderen wereldwijd beter te beschermen. Naast Mié Kohiyama bestond het panel uit Heidi de Pauw, CEO van Child Focus en stichtend lid van Missing Children Europe, Michael Tunks, Head of Policy and Public Affairs bij IWF, en Cathal Delaney, een voormalige wetshandhavingsfunctionaris van Europol die nu voor Thorn werkt. 

De toekomst van het voorstel van de Europese Commissie om seksueel misbruik van kinderen online te voorkomen en te bestrijden, ligt in handen van EU-beleidsmakers in Brussel. ECLAG voert campagne om ervoor te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om kinderen online beter te beschermen zoals wij offline doen.

Keynote-sprekers waren:

Europarlementariër Javier Zarzalejos en Europarlementariër Hilde Vautmans, beide leden van het Europees Parlement, Ashton Kutcher, de mede-oprichter van Thorn, en Mié Kohiyama, mede-oprichter van de Be Brave Movement France en overlevende van seksueel geweld in de kindertijd.