KINDERVEILIGHEID

MAG NIET ONLINE STOPPEN

De strijd van de ouders

Ouders doen al alles voor hun kinderen.

Maar het online leven van kinderen staat wijd open voor uitbuiting en misbruik.

TIJD VOOR ACTIE

Ouders kunnen hun steun geven aan het huidige EU-voorstel om seksueel misbruik van kinderen online te stoppen en de online veiligheid van kinderen te helpen realiseren.


ACTIES DIE U NU ONMIDDELLIJK KUNT ONDERNEMEN

#KindveiligheidAAN


Laat de wetgevers weten dat we wachten tot ze actie ondernemen met behulp van de hashtag hierboven.