Teken de petitieen eis dat de EU online een einde maakt aan seksueel geweld tegen kinderen.

Misbruik materiaal van kinderen circuleert in een alarmerend tempo, in 2021 waren er 29 miljoen wereldwijde meldingen van vermoedelijke online seksuele uitbuiting van kinderen.

Wij eisen dat de Europese Unie een leidende positie inneemt en stemt voor het huidige voorstel van de EU om seksueel misbruik van kinderen beter te voorkomen en te bestrijden.

Deze petitie is opgesteld door het Justice Initiative en ondersteund door de Child Safety On-campagne.